C# TimeSpan Kullanımı (İki Tarih Arası Fark)

C# TimeSpan Kullanımı (İki Tarih Arası Fark)

3 Temmuz 2018 0 Yazar: Mustafa BÜKÜLMEZ
Toplam Görüntülenme : 839
Yaklaşık okuma süresi : 4 DK
C# Double Sayıyı Labele Yazdırma ve String.Format
C# INI Ayar Dosyası Oluşturma - Kernel32.dll

C# TimeSpan Kullanımı (İki Tarih Arası Fark) , yazımız ile c# eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde TimeSpan sınıfı ile iki tarih arasındaki farkı almayı göreceğiz. Diğer derslerimizden farklı olarak bu dersimizde kodları bir projemde kullandığım şekilde vereceğim. Yani DevExpress gridView nesnesi üzerinde BASLAMA_TARİHİ olan kolondaki tarih verisini alıp, şimdiki zaman ile aralarındaki farkı alıp yine aynı grip üzerinde TOPLAM_SURE  adlı kolona yazacağız. gelin C# TimeSpan Kullanımı ‘nı görelim.

 

C# TimeSpan Kullanımı (İki Tarih Arası Fark)

Önce kodları vereyim.

Advertisements
      TimeSpan DakikaFarki = new TimeSpan();
      DateTime dt_Baslama_Tarih;
      for (int i = 0; i < gridView1.RowCount; i++)
      {
        dt_Baslama_Tarih = Convert.ToDateTime(gridView1.GetRowCellValue(i, "BASLAMA_TARİHİ"));

        DakikaFarki = dt_Baslama_Tarih.Subtract(DateTime.Now); // dakika olarak alır.
        // gridview'in i. (index) satırında "BASLAMA_TARİHİ" stununa denk gelen hücredeki tarih ile şuan arasındaki
        // farkı almamızı sağladık. Ancak bu şekilde kullanılmıyor.

        int AradakiFark = DakikaFarki.TotalMinutes * -1;
        // burada şunu bilmelisiniz ki yuıkarıdaki kullanım şeklinde sonuç ( - ) eksi değer döner. Bu sebeple 
        //( -1 )ile çarparak sonuçu pozitif yapıyoruz. Yukarıdaki tarihlerin yerlerini değişitirerekde
        // pozitif dönüş alabilirsiniz.

        gridView1.SetRowCellValue(1, "TOPLAM_SURE", AradakiFark); 
        //Bu şekildede aradaki dakika farkını, grid üzerinde, aynı satırdaki TOPLAM_SURE hücresine yazdırdık.
      }

Ayrıca sadece dakika değil, aşağıda gördüğünüz gibi gün saat vs de alabiliyoruz.

Days: Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığının gün bileşenini alır TimeSpan yapısı.
Hours: Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını saat bileşeni alır TimeSpan yapısı.
Milliseconds: Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını milisaniye bileşeninin alır TimeSpan yapısı.
Minutes: Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığının dakika bileşenini alır TimeSpan yapısı.
Seconds: Saniye bileşenini zaman aralığının geçerli tarafından temsil edilen alır TimeSpan yapısı.
Ticks: Geçerli bir değeri temsil ticks sayısını alır TimeSpan yapısı.
TotalDays: Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli gün olarak ifade yapısı.
TotalHours: Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli saat cinsinden ifade edilen yapısı.
TotalMilliseconds: Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli milisaniye cinsinden ifade edilen yapısı.
TotalMinutes: Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli dakika cinsinden ifade yapısı.
TotalSeconds: Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve Kesirli saniye cinsinden ifade edilen yapısı.

İlgili İçerik  C# Milisaniye Convert - Saniye ve Dakikaya Çevirmek

Kodlarımız yukarıdaki gibidir. Sadece kendisini anlatmak çok sade ve kısa olacağından dolayı böyle bir örnek üzerinde vermek istedim.

İşlemin hepsi bu kadar dostlar.


C# TimeSpan Kullanımı (İki Tarih Arası Fark) yazımızda bu kadar. Diğer c# eğitimlerimizde görüşmek üzere…

C Sharp Eğitim Seti ve ERP Programlama eğitimi sayfasına gitmek için tıklayınız.

Sağlıcakla ve takipte kalın. 😉

C# Double Sayıyı Labele Yazdırma ve String.Format
C# INI Ayar Dosyası Oluşturma - Kernel32.dll