Üste Git

Üretim Sistemlerinin Tarihi Kronolojisi


Ana Başlıklar


TimeLine

Endüstri 1.0 - 1. Sanayi Devrimi


- 17** Yıllar -


Endüstri 1.0 - 1. Sanayi Devrimi Nedir?

Birinci Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda buhar gücünün kullanılması ve üretimin mekanizasyonu ile başladı. Tarım ve el sanatları ekonomisinden makinelerin egemen olduğu ve madencilik, tekstil, cam ve tarım gibi endüstrileri önemli ölçüde etkilediği bir ekonomiye geçişi işaret etti. Daha önce basit çıkrıklarda üretilen iplikler, mekanize versiyon ile aynı anda sekiz kat daha fazla hacim elde etti.

Okumaya Devam

Endüstri 2.0 - 2. Sanayi Devrimi


- 18** Yıllar -


Endüstri 2.0 - 2. Sanayi Devrimi Nedir?

İmalattaki bir sonraki faz, İkinci Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0) olarak bilinen 1871 ve 1914 arasındaki dönemdir. İnsanların ve fikirlerin daha hızlı transferine izin veren geniş demiryolu ve telgraf ağlarının bir sonucu olarak elektriğin tanıtılması ve fabrikaların modern üretim hatları geliştirmesini sağladı.

Okumaya Devam

İşletmeden İşletmeye (B2B)


- 18** Yıllar -


İşletmeden İşletmeye (B2B) Nedir?

B2B olarak da adlandırılan İşletmeden İşletmeye kavramı, bir üretici ve toptancı veya bir toptancı ve bir perakendeci gibi işletmeler arasındaki bir işlem şeklidir. İşletmeden işletmeye, bir şirket ile bireysel tüketici arasında değil, şirketler arasında yürütülen işi ifade eder.

Okumaya Devam

Fordizm


- 1920 -


Fordizm Nedir?

Fordizm Mikro ölçekli seri üretim organizasyonunun özel bir biçimi olarak ilk kez ABD'de on dOkumaya Devamzuncu yüzyılın ilk yıllarında Henry Ford'un Highland Park'taki otomobil fabrikasında ortaya çıktı.

Okumaya Devam

Toyotizm


- 1948-


Toyotizm Nedir?

Toyotizm, 1970'lerin başında Fordizmin yerini alan bir zincir üretim biçimini ifade eder. Bu nedenle kavramı anlamak için zincir üretimi fikrinin ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Bu süreç, bir montaj hattı veya montaj hattı kullanmaktan oluşur. Bu şekilde, çalışanların her biri seyahat etmeden tek bir işlevi yerine getirir, aksama süresini ortadan kaldırır ve uzmanlaşmayı destekler.

Okumaya Devam

Kaizen


- 1950 -


Kaizen Nedir?

Kaizen, "daha iyisi için değişim" veya "sürekli iyileştirme" anlamına gelen Japonca bir terimdir. Operasyonları sürekli iyileştiren ve tüm çalışanları kapsayan süreçlerle ilgili bir Japon iş felsefesidir. Kaizen, üretkenlikteki gelişmeyi kademeli ve metodik olarak arttırmayı hedefleyen bir süreçtir.

Okumaya Devam

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)


- 1950-


Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

Total Quality Management (TQM) , üretimdeki hataları tespit etme ve azaltma veya ortadan kaldırma, tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırma, müşteri deneyimini iyileştirme ve çalışanların eğitimle hız kazanmasını sağlamanın sürekli sürecidir. Toplam kalite yönetimi, üretim sürecinde yer alan tüm tarafları nihai ürün veya hizmetin genel kalitesinden sorumlu tutmayı amaçlar.

Okumaya Devam

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)


- 1960 -


Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Nedir?

Computer Aided Design (CAD), çeşitli endüstrilerdeki çok çeşitli projeler için mühendislik ve tasarıma yardımcı olmak için bilgisayarların kullanılmasını içerir. Uygulamalı bilgisayar biliminde onlarca yıldır önemli olmuştur. Metal imalat, marangozluk ve 3D baskı, Bilgisayar destekli tasarım için imalatta değerli olan bazı yaygın uygulamalardır.

Okumaya Devam

Ana Üretim Planlaması (MPS)


- 1960-


Ana Üretim Planlaması (MPS) Nedir?

Master Production Scheduling, bir ürünün ne kadarının farklı dönemlerde üretilmesi gerektiğini tanımlayan bir üretim planlama aracıdır. Bu basit çizelge, işletme genelinde daha fazla planlama ve çizelgeleme için bir temel olarak kullanılabilir. MPS Ana Üretim Programı veya Ana Üretim Çizelgesi olarak tabir edilebilir.

Okumaya Devam

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1.0)


- 1964 -


Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1.0) Nedir?

Material Requirements Planning (MRP 1.0), üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, zamanlama ve envanter kontrol sistemidir. Çoğu MRP sistemi yazılım tabanlıdır, ancak MRP‘yi elle yapmak da mümkündür.

Okumaya Devam İzle

Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)


- 1968 -


Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Nedir?

Computer Aided Manufacturing (CAM), yüksek derecede doğruluk ve hassasiyetle ürünler oluşturmak için bilgisayar yazılımı ve otomatikleştirilebilir makineler kullanan bir üretim yöntemi türüdür.

Okumaya Devam

Kullanıcı Deneyimi (UX)


- 1970 -


Kullanıcı Deneyimi (UX) Nedir?

User Expreience (UX) tasarımı, kullanıcılara anlamlı ve alakalı deneyimler sağlayan ürünler oluşturmak için kullanılan tasarım sürecidir. Bu marka, tasarım, kullanılabilirlik ve işlev yönleri dahil olmak üzere ürünü edinme ve entegre etme sürecinin tamamının tasarımını içerir. "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" genellikle "Kullanıcı Arayüzü Tasarımı" ve "Kullanılabilirlik" gibi terimlerle birbirinin yerine kullanılır.

Okumaya Devam

Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA)


- 1970 -


Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Nedir?

Denetleyici kontrol ve veri toplama (Supervisory control and data acquisition), endüstriyel kuruluşların;

  • Endüstriyel süreçleri yerel olarak veya uzak konumlarda kontrol edin
  • Gerçek zamanlı verileri izleyin, toplayın ve işleyin
  • İnsan-makine arayüzü (HMI - human-machine interface) yazılımı aracılığıyla sensörler, valfler, pompalar, motorlar ve daha fazlası gibi cihazlarla doğrudan etkileşim kurun
  • Olayları bir günlük dosyasına kaydedin
İşlemlerini yapmasına izin veren bir yazılım ve donanım öğeleri sistemidir.

Okumaya Devam

Endüstri 3.0 - 3. Sanayi Devrimi


- 19** Yıllar -


Endüstri 3.0 - 3. Sanayi Devrimi Nedir?

Dijital Devrim olarak da bilinen Üçüncü Sanayi Devrimi, 70'lerde, bellekte programlanabilir kontroller ve bilgisayarlar kullanılarak kısmi otomasyon yoluyla başladı. Bu aşamanın merkezi noktası, dijital mantığın, transistörlerinin ve tümleşik devre yongalarının ve bunların bilgisayarlar, mikroişlemciler, dijital cep telefonları ve İnternet dahil olmak üzere türetilmiş teknolojilerinin seri üretimi ve yaygın kullanımıdır. Bu teknolojik yenilikler, geleneksel üretim ve iş yöntemlerini dönüştürmüştür. Temel olarak dijital devrimin analog olan teknolojiyi dijital formata dönüştürdüğünü söyleyebiliriz.

Okumaya Devam

Müşteri Deneyimi (CX)


- 1980 -


Müşteri Deneyimi (CX) Nedir?

Customer experience (CX), bir işletmenin pazarlamadan satışa, müşteri hizmetlerine ve aradaki her yere kadar satın alma yolculuğunun her noktasında müşterileriyle nasıl etkileşim kurduğunu ifade eder. Büyük ölçüde, bir müşterinin markanızla olan tüm etkileşimlerinin toplamıdır.

Okumaya Devam

Tam Zamanında (JIT) Envanter Sistemi


- 1980 -


Tam Zamanında (JIT) Envanter Sistemi Nedir?

Just In Time (JIT) envanter sistemi, tedarikçilerden gelen hammadde siparişlerini doğrudan üretim programlarıyla senkronize eden bir yönetim stratejisidir. Şirketler, bu envanter stratejisini, verimliliği artırmak ve malları yalnızca üretim süreci için ihtiyaç duydukları kadar alarak, envanter maliyetlerini azaltmak amacıyla israfı azaltmak için kullanırlar. Bu yöntem, üreticilerin talebi doğru bir şekilde tahmin etmesini gerektirir.

Okumaya Devam

Yalın Düşünme ve Metotlar İsraf ve 5S Yönetimi


- 1980 -


Yalın Düşünme ve Metotlar İsraf ve 5S Yönetimi Nedir?

Lean Thinking and Methods Waste 5S Management, düzenli bir iş yeri sağlayarak ve daha tutarlı operasyonel sonuçlar elde etmek için görsel ipuçları kullanarak israfı azaltan ve üretkenliği optimize eden bir sistemdir. Bu yöntemin uygulanması, işyerini temel olarak mevcut konfigürasyonunda "temizler, düzenler” ve genellikle kuruluşların uyguladığı ilk yalın yöntemdir.

Okumaya Devam

Üretim Kaynak Planlaması (MRP 2.0)


- 1983 -


Üretim Kaynak Planlaması (MRP 2.0) Nedir?

Manufacturing Resource Planning (MRP 2.0), yıllar geçtikçe, üretim stoğa dayalı olmaktan, müşteriye dayalı olmaya doğru evrildi. Bu da normalden çok daha fazla ürün çeşidi anlamına geliyordu. Durum böyle olunca hammadde ve ara mamul tedarik sorunları, üretimi daha da ucuza mal etme, mevcut makina portföyünün ve personel kaynağının daha etkin kullanılması ve finansman yönetimi sorunları göze görünür hale geldi.

Okumaya Devam İzle

6 Sigma


- 1986 -


6 Sigma Nedir?

Altı Sigma terimi, işletmelerin kusurları ortadan kaldırmak ve kârlarını artırmaya yardımcı olacak süreçleri iyileştirmek için kullanabilecekleri bir dizi kalite kontrol aracını ifade eder. 1980'lerde Motorola'da çalışan bir bilim adamı tarafından geliştirildi. Altı Sigma, veriler ve istatistikler tarafından yönlendirilen bir metodolojiyi ifade eder. İşletmeler tarafından, kârlarını artırmak için kusurları ortadan kaldırmak ve süreçlerini iyileştirmek için kullanılır.

Okumaya Devam

Esnek Üretim Sistemi (FMS)


- 1987 -


Esnek Üretim Sistemi (FMS) Nedir?

Flexible Manufacturing System (FMS), üretilen ürünün tipi ve miktarındaki değişikliklere kolayca uyum sağlamak için tasarlanmış bir üretim yöntemidir. Makineler ve bilgisayarlı sistemler, çeşitli parçaları üretecek ve değişen üretim seviyelerini yönetecek şekilde yapılandırılabilir.

Okumaya Devam

Çevik Üretim Sistemi (AMS)


- 1990 -


Çevik Üretim Sistemi (AMS) Nedir?

Agile Manufacturing System (AMS), müşteriye hızlı yanıt vermeye son derece güçlü bir şekilde odaklanan ve hızı ve çevikliği önemli bir rekabet avantajına dönüştüren bir üretim metodolojisidir. Günümüzün hızlı hareket eden pazarında rekabet avantajı geliştirmeye yönelik çok ilginç bir yaklaşımı temsil ediyor. Çevik bir şirket, kısa fırsat pencerelerinden ve müşteri talebindeki hızlı değişikliklerden yararlanmak için çok daha iyi bir konumdadır.

Okumaya Devam

Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM)


- 1990 -


Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM) Nedir?

Computer Integrated Manufacturing (CIM), imalat ürünlerinde bilgisayar kontrollü makinelerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımını ifade eder. CIM, manuel işçiliği azaltan ve tekrarlayan görevleri otomatikleştiren hatasız bir üretim süreci sağlamak için bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) gibi çeşitli teknolojileri birleştirir.

Okumaya Devam

WEB 1.0


- 1990 -


WEB 1.0 Nedir?

WEB 1.0, internette kullanılan web sitelerin, kullandığı teknolojilerini belirleyen bir olgudur. Aslında kullanılan teknolojilere göre sürümleri yükselmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte inanılmaz hızlarla yeni teknolojilere adapte olan web dünyası tabiri caizse her çağ atlamasında sürümü de yükselmektedir…

Okumaya Devam

Müşteri İlişkileri Yönetimi 1.0 (CRM 1.0)


- 1995 -


Müşteri İlişkileri Yönetimi 1.0 (CRM 1.0) Nedir?

Customer Relationship Manager (CRM), Müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelmektedir. Müşterilerle ilişkilerimizi yönetmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. CRM, belirli bir müşterinin yolculuğuna ilişkin tüm verileri müşteri bilgileri, şirket temsilcileriyle etkileşimler, satın almalar, hizmet talepleri, varlıklar ve teklifler dahil toplamalıdır. Bu bilgiler birbirleri ile bağlanır ve analiz edilir.

Okumaya Devam İzle

Kurumsal Kaynak Planlaması 1.0 (ERP 1.0)


- 1990 -


Kurumsal Kaynak Planlaması 1.0 (ERP 1.0) Nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP 1.0) sistemleri, bir işletmenin ürettiği tüm verileri ve işlemlerini bir araya getirmeye çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP yazılımları işlem yapabilmek için sadece yüklü olduğu bilgisayarın yazılım ve donanımlarını değil diğer çevresel donanımları da kullanır. Gerektiği durumlarda makinaların sistemlerinden üretim ve işlem verilerini toplayarak merkezi veri tabanına kaydeder. ERP sistemleri girdi olarak aldıkları tüm verilerin saklanabildiği ilişkisel veri tabanları kullanır.

Okumaya Devam İzle

İşletmeden Müşteriye (B2C)


- 1998 -


İşletmeden Müşteriye (B2C) Nedir?

Businnes to Customer (B2C) terimi, bir işletme ile ürün veya hizmetlerinin son kullanıcıları olan tüketiciler arasında doğrudan ürün ve hizmet satma sürecini ifade eder. Doğrudan tüketicilere satış yapan çoğu şirket, B2C şirketleri olarak adlandırılabilir.

Okumaya Devam

Kurumsal Kaynak Planlaması 2.0 (ERP 2.0)


- 2000 -


Kurumsal Kaynak Planlaması 2.0 (ERP 2.0) Nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP 2.0) ERP’nin içerdiği tüm konuları kapsamakla birlikte, artık sadece ilgili kurumu değil, kurumun tedarikçilerini ve müşteri ilişkilerini de tamamen içerisinde alan bütünleşik bir sistem olarak kendini göstermektedir. Yaklaşık 2000’li yıllarda, ERP 2, tedarik zincirlerinin, müşteri ilişkilerinin yönetimi de dahil olmak üzere, iş zekası kavram ve fonksiyonlarını kendisine katarak, sadece birkaç sektöre değil tüm sektörlere de aynı avantajları sunmaya başladı

Okumaya Devam İzle

Veri Dağıtım Hizmeti (DDS)


- 2001 -


Veri Dağıtım Hizmeti (DDS) Nedir?

Data Distribution Service (DDS), Veri Dağıtım Hizmeti anlamına gelir ve Object Management Group tarafından sağlanır. OMG Veri Dağıtım Hizmeti (DDS™), Object Management Group® (OMG®) tarafından sağlanan, veri merkezli bağlantı için bir ara katman yazılımı protokolü ve API standardıdır. Bir sistemin bileşenlerini bir araya getirerek, düşük gecikmeli veri bağlantısı, aşırı güvenilirlik ve iş ve iş açısından kritik Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilir bir mimari sağlar.

Okumaya Devam

Müşteriden Müşteriye (C2C)


- 2003 -


Müşteriden Müşteriye (C2C) Nedir?

Customer to Customer (C2C), müşterilerin genellikle çevrimiçi bir ortamda birbirleriyle ticaret yapabileceği bir iş modelidir. C2C pazarlarının iki uygulaması, açık artırmalar ve sınıflandırılmış reklamlardır. C2C pazarlaması, İnternetin ve eBay, Etsy ve Craigslist, Envato gibi şirketlerin gelişiyle popülaritesini artırdı.

Okumaya Devam

WEB 2.0


- 2004 -


WEB 2.0 Nedir?

WEB 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004 yılında ortaya atılan ve kullanılan bir terimdir. Kelime anlamı olarak tanımı net olarak yapılmamıştır. Tim O’Reilly’’ göre WEB 2.0’ın tanımı şöyledir.
“Web 2.0 bilgisayar endüstrisinde internetin bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme devrimi ve bu düzlemin kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır. Bu kurallar arasında başlıcası şudur: Ağ etkilerini daha çok insanın kullanabilmesi için programlar kurmak.”

Okumaya Devam

Nesnelerin İnterneti (IoT)


- 2008 -


Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Internet of Things (IoT), insanların daha akıllı yaşamasına ve çalışmasına yardımcı olurken, yaşamları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarına da yardımcı olur. Evleri otomatikleştirmek için akıllı cihazlar sunmanın yanı sıra, Nesnelerin interneti iş için çok önemlidir. Nesnelerin interneti, işletmelere sistemlerinin gerçekten nasıl çalıştığına dair gerçek zamanlı bir bakış sunarak makinelerin performansından, tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarına kadar her konuda iç görüler sağlar.

Okumaya Devam

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)


- 2016 -


Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) Nedir?

Industrial Internet of Things (IIoT), Internet of Things (IoT)'in endüstriyel sektörlerde ve uygulamalarda yaygınlaştırılması ve kullanılması anlamına gelir. Makineden makineye (M2M) iletişim, büyük veri ve makine öğrenimine güçlü bir şekilde odaklanan IIoT, endüstrilerin ve işletmelerin operasyonlarında daha iyi verimlilik ve güvenilirliğe sahip olmalarını sağlar. IIoT, robotik, tıbbi cihazlar ve yazılım tanımlı üretim süreçleri dahil olmak üzere endüstriyel uygulamaları kapsar.

Okumaya Devam

Nesnelerin Web'i (WoT)


- 2017 -


Nesnelerin Web'i (WoT) Nedir?

Web of Things (WoT), günlük nesnelerin Web ile tamamen entegre olduğu bir geleceği tanımlayan bir bilgi işlem konseptidir. WoT için ön koşul, "nesnelerin" Web ile iletişimi sağlayan gömülü bilgisayar sistemlerine sahip olmasıdır. Bu tür akıllı cihazlar daha sonra mevcut Web standartlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilecektir.

Okumaya Devam

Müşteri İlişkileri Yönetimi 2.0 (CRM 2.0)


- 2017 -


Müşteri İlişkileri Yönetimi 2.0 (CRM 2.0) Nedir?

Customer Relationship Management 2’nin kısaltması olan CRM2, müşteri hesaplarının maliyeti ve performansı hakkında daha fazla şeffaflık gerektiren Kanadalı yatırım satıcıları ve danışmanları için kuralları ifade eder.
2017 yılının ortalarında tamamen uygulanan düzenlemeler, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) tarafından müşteri ilişkileri modeli reformunun ikinci aşamasıydı. CSA, Kanada’nın il ve bölgelerinde düzenlemeleri uyumlu hale getiren şemsiye kuruluştur. CRM2, finansal bilgilerin yatırımcılara ifşa edilme şeklini iyileştirdiği için faydalıdır.

Okumaya Devam İzle

WEB 3.0


- 2020 -


WEB 3.0 Nedir?

Web of Things (WoT), günlük nesnelerin Web ile tamamen entegre olduğu bir geleceği tanımlayan bir bilgi işlem konseptidir. WoT için ön koşul, "nesnelerin" Web ile iletişimi sağlayan gömülü bilgisayar sistemlerine sahip olmasıdır. Bu tür akıllı cihazlar daha sonra mevcut Web standartlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilecektir.

Okumaya Devam

Kurumsal Kaynak Planlaması 3.0 (ERP 3.0)


- 2020 -


Kurumsal Kaynak Planlaması 3.0 (ERP 3.0) Nedir?

ERP uygulamaları, şirket içinde yürütülen tüm entegre modüllere denir. ERP2 ile de bu sisteme internet entegre olarak, konu tedarikçi ve müşterilere uzandı. Bu da maliyet düşürme, tedarik zincirinin mümkün olan en etkin hale gelmesini sağladı. Ek olarak işbirliği sağlaması ile daha hızlı, daha yenilikçi işletmeler yaratma özelliği ile ERP2 çözümleri, klasik ERP çözümlerinden daha da tercih edilir hale geldi. ERP3 ise birkaç seviye daha atlayarak ERP çözümüne yeni işlevsellikle ekleyerek tamamen internet tabanlı hale getiriyor.

Okumaya Devam İzle

Dağıtım Gereksinim Planlaması (DRP)


- 2020 -


Dağıtım Gereksinim Planlaması (DRP) Nedir?

Distribution resource planning (DRP), dağıtım ağının tüm aşamaları için kullanılabilen planlama sistemidir. Dağıtım gereksinim planlama temel olarak bütün dağıtım merkezlerinin ihtiyaç duyulan ürünlerin belirlenmesini amaçlar. Her aşama için gereken stokların talepleri oluşturulur. Oluşturulan tüm bu talepler eldeki mevcut stok yapısına göre verilen siparişlere dökülür. Tabii ki bu siparişler oluşurken Dağıtım gereksinim planlama, sistemi için hazırlanmış olan var olan sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden biri veya birden fazlası denenir.

Okumaya Devam İzle

Endüstri 4.0 - 4. Sanayi Devrimi


- 20** -


Endüstri 4.0 - 4. Sanayi Devrimi Nedir?

Şu anda Dördüncü Sanayi Devrimi'ni uyguluyoruz . Bu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin endüstriye uygulanması ile karakterize edilir ve "Endüstri 4.0" olarak da bilinir. Üçüncü Sanayi Devrimi'nin gelişmeleri üzerine inşa edilmiştir. Hâlihazırda bilgisayar teknolojisine sahip olan üretim sistemleri, bir ağ bağlantısı ile genişletilmekte ve deyimi yerindeyse internette bir dijital ikizi bulunmaktadır.

Okumaya Devam

WEB 4.0


- 2*** -


WEB 4.0 Nedir?

WEB 4.0, web ortamında devrim niteliğinde olan bir değişimdir. Bir sn de 100 gigabit bağlantı hızı olan ve bant aralığına sahip olan her bilgilerin ve verilerin artık yerel disklerden uzaklaştığı, online ağlarda kurulduğu ve genelde bilim kurgu filmlerinde rastlanan yapay zekaya üzerine kurulmuş işletim sistemi ve web teknoloji mimarisidir.
WEB 4.0 insanların kodladığı yapay zeka sistemlerinin kişiye bağlı olmadan kendi sorunlarını tespit edebilen ve çözüm üretebiliyor. Özellikle de zenginleştirilmiş gerçeklik ( Augmented Reality ) teknolojilerinden yararlanılması umuluyor.

Okumaya Devam