Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti
5 (100%) 3 Oy

Selamlar, Microsoft SQL Server ve T-SQL hakkında bildiklerimden oluşturduğum ikinci eğitim setim ile karşınızdayım. Daha önceleri farklı eğitim sitelerinde tada kendi blogger’imda rastgele paylaşıyordum. Artık kendi sitem olduğuna göre bu dersleri toparlayıp düzgün bir şekilde yazmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Öncelikle SQL nedir, T-SQL nedir onu vereyim diyecektim ama sayfayı fazla uzatmamak adına onları ayrı birer ders olarak vermek daha mantıklı olacaktır. Bu sebeple aşağıda derslerin listesini veriyorum.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti

Giriş Dersleri

 1. SQL Server Nedir? SQL Nedir? T-SQL Nedir?
 2. Microsoft SQL Server Express Kurulumu
 3. SQL Server Login – Kullanıcı Ekleme
 4. SQL Server Management Studio Üzerinde Bazı Ayarlar
 5. Create Database – Veritabanı Oluşturma
 6. Create Table – Tablo Oluşturma – Kodsuz
 7. Create Table – Tablo Oluşturma – Kod İle
 8. Truncate Table – Tablo Sil & Oluştur
 9. Alter Table – Tablo Değiştirme
 10. Tablo İndex Ayarlama
 11. Tablolardaki Kolon Bilgilerini Almak
 12. Insert Into – Veri Kaydetme
 13. Update Set – Veri Güncelleme
 14. Delete From – Veri Silme
 15. Select From – Verileri Listeleme
 16. Where Komutu – Şartlı Veri Listeleme
 17. Order By Komutu – Verileri Sıralama
 18. Group By Komutu – Verileri Gruplandırma
 19. Union All Komutu – Sorguları Birleştirme
 20. Left Join Komutu – Tabloları Birleştirme
 21. Inner Join Komutu – Tabloları Birleştirme
 22. Select As Kullanımı – İsimlendirme
 23. İç İçe Select Kullanımı
 24. Insert Into Select Kullanımı

 

System Function – Sistem Fonksiyonları

 1. Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları
 2. Configuration Functions –  Yapılandırma Fonsksiyonları
 3. Cursor Functions – Gösterge Fonksiyonları
 4. Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları
 5. Mathematical Functions – Matematiksel Fonksiyonlar
 6. Metada Functions – Metadata Fonksiyonları
 7. Other Functions – Diğer Fonksiyonlar
 8. Hierarchy Id Functions – Hiyerarşi Kimliği Fonksiyonları
 9. Rowset Functions – Satır Kümesi Fonksiyonları
 10. Security Functions – Güvenlik Fonksiyonları
 11. String Functions –  Metin Fonksyionları
 12. System Statistical Functions – Sistem İstatistiği Fonksiyonları
 13. Text and Image Functions – Resim ve Metin Fonksiyonları

 

Programmability – Programlanabilirlik

 1. Stored Prodecure – Saklı yordam
 2. Table-Valued Functions – Tablo Veren Fonksiyonlar
 3. Scaler-Valued Functions – Değer Veren Fonksiyonlar
 4. Trigger – Tetikleyici Kullanımı

 

Genel İşlemler

 1. Log Dosyaları Tutma
 2. Backup Database – Yedek Alma
 3. Restore Database – Geri Yükleme
 4. Attach Database – Veritabanı Ekleme

 

Diğer İşlemler

 1. Row_Number() Fonksiyonu Update Yapmak (Sıra Kolonu Güncelleme)
 2. Database’ deki Bir Tablonun Son Güncellenme Tarihini Bulmak
 3. Sanal Kolon Oluşturmak ve Kullanmak – SQL CAST
 4. Sayının Virgülden Sonra İstenen Hane Kadar Gösterilmesi  – SQL CAST
 5. AS komutu ile Tek Tablolda İç İçe Select Kullanımı
 6. Tarih ve Saat işlemleri

 

Hata Çözümleri

 1. İdentity Kolonun Sıra Atlama Sorunu
 2. IDENTITY_INSERT is set to ON/OFF Kullanımı ve Hata Çözümü
 3. SQL Sorgularında Dil Sıkıntısı (Ay Adı vs.) Çözümü

 

Toplamda 54 Derstir.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ‘mizin içeriği şimdilik bu kadar. (04.07.2018) Zamala daha çok konu gelecektir. Ve tabi bol bol örnek ve tekrar yapacağız. Eksik gördüğünüz konuları yorum olarak, iletişim bölümünden yada mustafabukulmez3446@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.

Diğer eğitim setlerimizde görüşürüz.

C# Eğitim Setime gitmek için tıklayabilirsiniz.