Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ikinci eğitim setim ile karşınızdayım. Daha önceleri farklı eğitim sitelerinde yada kendi blogger’imda rastgele paylaşıyordum. Artık kendi sitem olduğuna göre bu dersleri toparlayıp düzgün bir şekilde yazmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Öncelikle SQL nedir, T-SQL nedir onu vereyim diyecektim ama sayfayı fazla uzatmamak adına onları ayrı birer ders olarak vermek daha mantıklı olacaktır. Bu sebeple aşağıda derslerin listesini veriyorum.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ‘mizin içeriği şimdilik bu kadar. Toplamda 70 Derstir. Zamala daha çok konu gelecektir. Ve tabi bol bol örnek ve tekrar yapacağız. Eksik gördüğünüz konuları yorum olarak, iletişim bölümünden yada mustafabukulmez3446@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.

 

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti

** – Giriş Dersleri

 1. SQL Server Nedir? SQL Nedir? T-SQL Nedir?
 2. Microsoft SQL Server Express Kurulumu
 3. SQL Server Login – Kullanıcı Ekleme
 4. SQL Server Management Studio Üzerinde Bazı Ayarlar
 5. Create Database – Veritabanı Oluşturma
 6. Create Table – Tablo Oluşturma – Kodsuz
 7. Create Table – Tablo Oluşturma – Kod İle
 8. Truncate Table – Tablo Sil & Oluştur
 9. Alter Table – Tablo Değiştirme
 10. Tablo İndex Ayarlama
 11. Tablolardaki Kolon Bilgilerini Almak
 12. Insert Into – Veri Kaydetme
 13. Update Set – Veri Güncelleme
 14. Delete From – Veri Silme
 15. SQL Delete Top n Kullanımı
 16. Select From – Verileri Listeleme
 17. Where Komutu
  1. Where Komutu – Şartlı Veri Listeleme
  2. Where Komutu Wildcards Kullanımı
  3. SQL Where Case When Kullanmak
 18. Order By Komutu – Verileri Sıralama
 19. Group By Komutu – Verileri Gruplandırma
 20. Union All Komutu – Sorguları Birleştirme
 21. Left Join Komutu – Tabloları Birleştirme
 22. Inner Join Komutu – Tabloları Birleştirme
 23. İç İçe Select Kullanımı
  1. SQL İç İçe Select Kullanım Örnekleri
 24. Insert Into Select Kullanımı
 25. Case When Kullanımı
 26. Null Değerler İle Çalışmak
 27. SQL Pivot Kullanımı
 28. SQL Server Database Listesi Almak
 29. SQL Sıralı GUID Vermek – SQL NEWSEQUENTIALID
 30. SQL Guid vs Sequential GUID – Performans Karşılaştırması
 31. SQL Except ve Intersect Kullanımı

** – Örnekler ile Anlatım

 1. SQL İç İçe Select, İnner Join, Order ve Group By Kullanımı – Örnekle Anlatım
 2. Union All Kullanımı Örnekli Anlatım
 3. SQL Mükerrer Kayıtlar Bulmak ve Silmek
 4. SQL AdventureWorks 2012 Örnek Database
 5. MSSQL İf Else Kullanımı

** – System Function – Sistem Fonksiyonları

 1. Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları
 2. Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları
 3. Mathematical Functions – Matematiksel Fonksiyonlar
 4. Other Functions – Diğer Fonksiyonlar
 5. String Functions –  Metin Fonksyionları

NOT: Burada tüm fonksiyon türlerini işleyecektim ancak bilmediğim ve kullanmadığım çok fazla fonksiyon olduğundan çoğunu sildim. Zamanı geldikçe tek tek işleriz.


** – Programmability – Programlanabilirlik

 1. Stored Prodecure – Saklı yordam
 2. Table-Valued Functions – Tablo Veren Fonksiyonlar
 3. Scalar-Valued Functions – Değer Veren Fonksiyonlar

** – Genel İşlemler

 1. Backup Database – Yedek Alma
 2. Restore Database – Geri Yükleme
 3. Attach Database – Veritabanı Ekleme
 4. SQL Server Configuration Manager Yok
 5. SQL Server TCPIP Uzaktan Erişim Açma

** – Diğer İşlemler

 1. Row_Number() Fonksiyonu Update Yapmak (Sıra Kolonu Güncelleme)
 2. Tablonun Son Güncellenme Tarihini Bulmak
 3. SQL Cast -Sanal Kolon Oluşturmak ve Kullanmak C#
 4. SQL Cast – Virgülden Sonra X Kadar Basamak
 5. SQL AS – Tek Tabloda İç İçe Select Kullanımı
 6. SQL Insert, Update, Delete Output
 7. SQL Tarih Convert İşlemleri
 8. SQL Log Dosyası Küçült – SQL Log Shrink
 9. SQL DateTime Convert ve Datetime Veri Tipleri
 10. SQL İki Tarih Arası Fark Hesaplama

** – SQL Server INFORMATION_SCHEMA 

 1. SQL Server INFORMATION_SCHEMA
 2. SQL Server INFORMATION_SCHEMA CHECK_CONSTRAINTS
 3. SQL Server INFORMATION_SCHEMA COLUMN_DOMAIN_USAGE
 4. SQL Server INFORMATION_SCHEMA COLUMNS
 5. SQL Server INFORMATION_SCHEMA TABLES

** – Hata Çözümleri

 1. Identity Kolonun Sıra Atlama Sorunu
 2. IDENTITY_INSERT is set to ON/OFF Kullanımı ve Hata Çözümü
 3. SQL Dil Sorunu (Ay Adı vs.) Çözümü
 4. SQL Server Deadlock Nedir? Yanlış Bilinenler

 


Diğer eğitim setlerimizde görüşürüz.

C# ile ilgili yeni derslerimi bir github projesi üzerinden yayınlıyorum arkadaşlarBuradan Github projesine ulaşabilirsiniz.

C# Eğitim Setime gitmek için tıklayabilirsiniz.