SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları

SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları

4 Eylül 2018 0 Yazar: Mustafa BÜKÜLMEZ
Toplam Görüntülenme : 350
Yaklaşık okuma süresi : 4 DK
SQL Date and Time Functions - Tarih ve Saat Fonksiyonları
SQL Union All Kullanımı Örnekli Anlatım

SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları , dersi ile sql eğitim setime devam ediyorum arkadaşlar. Artık normal sorgularımızı geride bıraktık ve Programmability yani programlanabilirlik konularına geçiyoruz. Bu dersimizde SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları ‘nı göreceğiz

 

SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları

Toplamda 15 adet toplam fonksiyonu bulunmaktadır. Ben bunlardan bir çoğunu hiç kullanmadım o yüzden kullanmadıklarımı internetten bulduğum kaynaklardan alarak sizlere aktaracağım.

Advertisements

 

1 – AVG() Function

SQL Avg(), sayıların  ortalamalarını almak için kullanılır. Syntax’ı yani yazımı aşağıdaki gibidir.

select AVG (kolon_adi) from Tablo_Adi

 

2 – Binary_Checksum() Function

Tablonun verilen satırındaki ikilik tabandaki sağlama değerini yollar.

SELECT BINARY_CHECKSUM (*) FROM dbo.sinav WHERE isim='ogrenci1'

Burada elde edeceğimiz sonuç 70802211 olacaktır.

 

3 – Checksum() Function

CheckSum fonksiyonu parametre olarak aldığı değer için bir hash değeri döndürür. Fonksiyon tablodaki satırların ya da kolonlarının değişip değişmediğini anlamak için kullanılan bir fonksiyondur. Örnek kullanımı aşağıda görmektesiniz.

SELECT CHECKSUM(*) FROM Ogrenciler WHERE OgrenciID='1111111'

Burada CheckSum fonksiyonu bize bir değer döndürecektir. Şimdi OgrenciID değerini değiştirip tekrar kontrol edelim.

UPDATE Ogrenciler SET OgrenciID='2222222' WHERE OgrenciID='1111111'
SELECT CHECKSUM(*) FROM Ogrenciler WHERE OgrenciID='2222222'

Burada checksum ile aldığınız değerin değiştiğini görebilirsiniz.

İlgili İçerik  SQL Pivot Kullanımı

 

4 – Checksum_Agg() Function

Bunu hiç kullanmadığım gibi Türkçe kaynakta bulamadım. Çok fazla da kullanacağımız bir fonksiyon olmadığından Windows’un sitesindeki resmi açıklamayı bırakıyorum. 

 

5 – Count() Function

Kayıtların sayısını almamıza yarayan bir fonksiyondur. Normal bir select sorgusu içerisinde kullanamayız. Count fonksiyonu gruplanmış veriler ile kullanılır. Çünkü Count() tek bir değer döndürür. Normal select sorgusunda birden fazla kayıt alacağımızdan Count() bu sorguda hata verecektir.  Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

select COUNT(*) from [ALINAN_ADISYON] WHERE Aktif = 1

Alınan_Adisyon tablosunda aktif olan (silinmemiş olan) adisyonların sayısını verir.

 

6 – Count_Big() Function

Bu fonksiyon Count() fonksiyonu ile aynı işi yapar. Tek farkı geri dönen değerin tipi BIGINT olmasıdır. Eğer elde edeceğiniz sonucun INT veritipinin sınırlarına sığmayacağını düşünüyorsanız, yapmanız gereken COUNT_BIG()fonksiyonunu kullanmaktır.

NT veritipinin sınırları : -2^31 (-2,147,483,648) – 2^31-1 (2,147,483,647)

BIGINT veritipinin sınırları : -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) – 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

 

7 -8 – Grouping()  & Grouping_Id() Function

Bu konularda ben hiçbir şey yazmayayım. Direk buraya bakın bundan daha kapsamlı bir ders bulacağınızı sanmıyorum,

 

9 – Max() Function

Max(), bir kolondaki en büyük değeri almamızı sağlar. Sayı olarak en büyük, tarih olarak en yakın, metin olarak Z’ye en yakın olanı alır.

select max(Kasa_Giren_Tutar) from [ALINAN_ADISYON]

10 – Min() Function

Min(), bir kolondaki en küçük değeri almamızı sağlar. Sayı olarak en en küçük, tarih olarak en uzak, metin olarak A’ya en yakın olanı alır.

select MIN(Kasa_Giren_Tutar) from [ALINAN_ADISYON]

11 – Stdev() Function

Girilen kolondaki basit istatistiksel standart sapma değerini yollar. Standart sapma, sayısal verilerin aritmetik ortalamalardan farklarının kareli ortalaması olarak bilinir.

 SELECT STDEV(puan) FROM dbo.sinav
 --Sonuç: 24,7487373415292

12 – Stdevp() Function

Girilen kolondaki grup istatiksel standart sapma değerini yollar. Temel alınan sorgu STDEV fonksiyonunda ikiden az olduğunda, STDEVP fonksiyonunda ise hiç kayıt içermediğinde NULL değer döner.

  SELECT STDEVP(puan) FROM dbo.sinav
  --Sonuç: 17,5

 

İlgili İçerik  SQL Insert Into - Veri Kaydetme

13 – Sum() Function

Sum() kolonlardaki sayısal değerlerin toplamını verir.

select sum(Kasa_Giren_Tutar) from [ALINAN_ADISYON]

 

14 – Var() Function 

Bir dizi sayısal değerin varyansını hesaplamak için bu fonksiyon kullanılır. Varyans, sayısal değerler arasındaki değişkenliği ölçen bir kavramdır; standart sapmanın karesi olarak bilinmektedir.

SELECT VAR(puan) FROM dbo.sinav
   -- Sonuç: 612,5

15 – Varp() Function

Bir grup sayısal değerin varyansını hesaplamak için kullanılır.

  SELECT VARP(puan) FROM dbo.sinav
   -- Sonuç: 306,5

 

Şöyle baktığımda gerçektende hiç kullanmadığım fonksiyonlara hiç ihtiyacım olmamış. :). Tabi daha önceleri hiç merak etmemiştim ama şuanda bu fonksiyonları da öğrenmiş oldum.

Kaynaklar :

Binary_Checksum() – Stdev() – Stdevp() – Var() – Varp()

Checksum()

Count_Big()


SQL Aggregate Functions – Toplam Fonksiyonları , dersimde bu kadar dostlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ders listesi için tıklayınız.

Sağlıcakla ve Takipte Kalın. 😉

 

SQL Date and Time Functions - Tarih ve Saat Fonksiyonları
SQL Union All Kullanımı Örnekli Anlatım