SQL String Functions –  Metin Fonksyionları

SQL String Functions –  Metin Fonksyionları

4 Eylül 2018 0 Yazar: Mustafa BÜKÜLMEZ
Toplam Görüntülenme : 287
Yaklaşık okuma süresi : 2 DK
SQL Stored Prodecure - Saklı Yordam
SQL Other Functions - Diğer Fonksiyonlar

SQL String Functions –  Metin Fonksyionları , dersi ile sql eğitim setime devam ediyorum. Bu dersimizde trim(), substring(), upper(), lower(), gibi fonksiyonları öğreneceğiz. SQL String Functions –  Metin Fonksyionları ‘nı görelim

SQL String Functions –  Metin Fonksyionları

1 – SQL CHAR()

0 ile 255 arasında ASCII karakter tablosundaki karakterleri verir.

Advertisements
SELECT CHAR(255)

 

 2 – SQL LEFT()

İki parametre alır. İlk parametre nvarchar() bir değer, ikinci parametresi ile int olmalıdır.

SELECT LEFT('ABADASDAS',3)

Soldan 3 karakterini alır.

3 – SQL RIGHT()

İki parametre alır. İlk parametre nvarchar() bir değer, ikinci parametresi ile int olmalıdır.

SELECT LEFT('ABADASDAS',3)

Sağdan 3 karakterini alır.

 

4 – SQL LEN()

Parametre olarak aldığı nvarchar() değerin kaç karakter olduğunu verir.

SELECT LEN('123456789')

Sonuç : 9

 

5 – SQL LOWER()

Parametre olarak aldığı nvarchar() ifadedeki tüm harfleri küçük harf yapar.

SELECT LOWER('AAAAAAAA')

Sonuç : aaaaaaaa

 

6 – SQL UPPER()

Parametre olarak aldığı nvarchar() ifadedeki tüm harfleri büyük harf yapar.

SELECT UPPER('aaaaaaa')

Sonuç : AAAAAAAA

 

7 – SQL LTRIM()

Parametre olarak aldığı değerin solundaki tüm boşluklarını siler.

SELECT LTRIM('     AAAAAAAAAA      ')

Sonuç gösteremiyorum. Kendinizi deneyip görebilirsiniz. 🙂

 

8 – SQL RTRIM()

Parametre olarak aldığı değerin sağındaki tüm boşluklarını siler.

SELECT RTRIM('     AAAAAAAAAA      ')

Sonuç gösteremiyorum. Kendinizi deneyip görebilirsiniz. 🙂

İlgili İçerik  C# Nesne Yaklaşımlı SQL Modelleme

 

9 – SQL SPACE()

Aldığı parametre kadar boşluk atan, bence gereksiz bir fonksiyon.

SELECT SPACE(5)

 

10 – SQL STR()

Hiç kullanmadım ama açıklamasına ve kullanımına baktığımda çok ilginç bir fonksiyon olduğunu söylemeliyim. Görelim.

select STR(5.5)

5.5’i yukarı yuvarlayıp başına karakter sayısını 10’a tamamlayacak kadar boşluk atıyor. Yani sonuç : ‘         6’

select STR(5.4,20)

5.4’ü, aşağı yuvarlıyor ve başına karakter sayısı 20 olacak şekilde boşluk atıyor. Yani sonuç : ‘                   5’

select STR(5.4,20,3)

5.4 yuvarlamıyor. Karakter sayısı 20 (nokta dahil) olacak şekilde ve virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde ayarlıyor.

Yani sonuç : ‘               5.400’

Gerçekten çok ilginç bir bir fonksiyon. 🙂

 

11 – SQL SUBSTRING()

Nvarchar() bir değerin içerisinden bir parça almak için kullanırız.

SELECT SUBSTRING('MUSTAFA' ,2,2)

Mustafa kelimesinin, 2. harfinden (2. harf dahil) başlayarak 2 karakter al demiş oluyoruz.

En çok kullandığım ve açıklamasına bakıp çözümleyebildiğim tüm SQL String Functions ‘ları açıklamaya çalıştım.

Tüm teknik açıklamalarına Microsoft’un sitesinden ulaşabilirsiniz.


SQL String Functions –  Metin Fonksyionları , dersimizde bu kadar dostlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ders listesi için tıklayınız.

Sağlıcakla ve Takipte Kalın. 😉

SQL Stored Prodecure - Saklı Yordam
SQL Other Functions - Diğer Fonksiyonlar