SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları

SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları

4 Eylül 2018 0 Yazar: Mustafa BÜKÜLMEZ
Toplam Görüntülenme : 374
Yaklaşık okuma süresi : 2 DK
SQL Mathematical Functions - Matematiksel Fonksiyonlar
SQL Aggregate Functions - Toplam Fonksiyonları

SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları , dersi ise sql eğitim setime devam ediyorum. Bu dersimizde tarih ve zaman ile uğraşacağız. Tarihten günü, ayı, yılı almak, otomatik tarih vermek gibi işlemleri göreceğiz. SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları dersimize geçelim.

 

SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları

Burada 16 tane fonksiyon var ancak önceki dersteki gibi yapmayacağım. Burada sadece bildiğim fonksiyonları vereceğim. Diğer türlü çok fazla uğraşmak gerekiyor.

Advertisements

1 – SQL CURRENT_TIMESTAMP

SQL Server’in çalıştığı server’in tarihi ve saatini alır.

select CURRENT_TIMESTAMP

2 – SQL DATEADD()

Bir tarihe, tarihi oluşturan parçalarına sayı eklemek için kullanırız. Biraz farklı bir açıklama oldu ama örnek üzerinden görelim.

SELECT DATEADD(DAY,5,CURRENT_TIMESTAMP)

CURRENT_TIMESTAMP ile aldığımız tarihe 5 gün ekleyecektir. Day yazan kısımda Year yazarsak tarihe 5 yıl ekleyecektir.

3 – SQL DATEDIFF() 

İki tarih arasındeki istediğimiz farkı veren fonksiyondur. Örnek üzerinden görelim.

select DATEDIFF(DAY,'20180901' ,'20180904')

20180901 ile 20180904 arasındaki gün farkını verecektir. Burada çıkan sonuç 3 olacaktır.

select DATEDIFF(DAY,   DATEADD(DAY,5,CURRENT_TIMESTAMP)  ,DATEADD(DAY,10,CURRENT_TIMESTAMP))

Bugüne 5 gün ekledik ve yine bugüne 10 gün ekledik, ve günler arasındaki gün farkını aldık. 🙂

İlgili İçerik  SQL Dil Sorunu (Ay Adı vs.) Çözümü

4 – SQL DATENAME()

Adından da anlaşılacağı gibi, günün ayın adını veren fonksiyondur. Eğer bir adı yoksa kendini döndürür. Yani Year yazıp adını ver derseniz 2018 yazacaktır.

select DATENAME(MONTH,CURRENT_TIMESTAMP)

Çıkan sonuç = September

5 – SQL DATEPART

Tarihin bir parçasını almamızı sağlar.

SELECT DATEPART(DAY,CURRENT_TIMESTAMP)

Şuanki tarihin, gününü ver demiş olduk.

 

6 – SQL DAY()

Gönderilen tarihin gününü verir.

SELECT DAY(CURRENT_TIMESTAMP)

 

7 – SQL GETDATE()

CURRENT_TIMESTAMP ile aynı işi yapar.

SELECT GETDATE()

 

8 – SQL GETUTCDATE()

Gördüğüm kadarı ile CURRENT_TIMESTAMP  ve getdate() ile aynı işi yapıyor.

SELECT	GETUTCDATE()

 

9 – SQL ISDATE()

Gönderilen nvarchar türündeki verinin tarih mi değil mi kontolünü yapar.  1 ise tarihtir 0 ise değildir.

SELECT ISDATE('20180904')

 

10 – SQL MONTH()

Gönderilen tarihin ay kısmını verir.

SELECT MONTH(GETDATE())

 

11 – SQL SYSDATETIME()

Daha önce hiç kullanmadım ama gördüğüm kadarı ile getdate() fonksiyonuna göre daha ayrıntılı bir tarih veriyor.

SELECT SYSDATETIME()
-- Sonuç 2018-09-04 10:24:25.6107993

 

12 – SQL SYSDATETIMEOFFSET()

SYSDATETIME() verdiği tarih üzerinde GTM yi de gönderir

SELECT SYSDATETIMEOFFSET() 
-- sonuç 2018-09-04 10:25:38.8698237 +03:00

 

14 – SQL SYSUTCDATETIME()

SYSDATETIME() ‘e benzer sonuç dönen bir fonksiyon.

SELECT SYSUTCDATETIME()

 

15 – SQL YEAR()

Gönderilen tarihin yılını verir.

SELECT YEAR(GETDATE())

 

Aslında çoğunu hiç kullanmamıştım ama fonksiyonu yazarken çıkan açıklamalara baktığımda karışık olmadığından anlayabildiklerimi yazmış oldum.


SQL Date and Time Functions – Tarih ve Saat Fonksiyonları , dersimiz de bu kadar dostlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.

Microsoft SQL Server & T-SQL Eğitim Seti ders listesi için tıklayınız.

Sağlıcakla ve Takipte Kalın. 😉

SQL Mathematical Functions - Matematiksel Fonksiyonlar
SQL Aggregate Functions - Toplam Fonksiyonları